Få styr på bestyrelsen


I dag består det moderne bestyrelsesarbejde af flere forskellige parametre, som det er vigtigt at kende til for at kunne begå sig bedst muligt indenfor bestyrelsens rammer. Det er nødvendigt at kende til et bestyrelsesarbejde i teori og praksis for at være i stand til at udføre arbejdet mest hensigtsmæssigt. Det er ikke et enkelt arbejde at tiltræde som bestyrelsesmedlem eller leder, da der er forskellige opgaver, der skal varetages samt et vist ansvar pålagt opgaverne.

Bliv en bedre bestyrelse

Med flere forskellige bestyrelsesuddannelser, kurser samt sparring kan Board Governance tilbyde dig at få opkvalificeret dine kompetencer indenfor dette område. En bestyrelse har væsentlig betydning i en virksomhed eller organisation og er med til at få hjulene til at køre. Kendskab til teorien bag et bestyrelsesarbejde vil gøre dig i stand til at håndtere opgaver og funktioner bedst muligt. Det er på samme tid uddannelser, som lægger vægt på de individuelle kompetencer og på, hvordan man skal agere i praksis. Ens egne ressourcer, egenskaber og erfaringer skal kobles med de teoretiske metoder, som resulterer i, at man er klædt på til at arbejde sammen med de andre bestyrelsesmedlemmer.

Opkvalificering af forskellige målgrupper

Uddannelserne indenfor bestyrelsesarbejde hos Board Governance henvender sig til forskellige målgrupper. Visse medlemmer ønsker at blive kvalificeret indenfor opgaven som bestyrelsesleder, hvor med de kan indfri forventningerne, der følger med denne opgave. Det er også relevant for et erfarent bestyrelsesmedlem, en leder eller en direktør, som arbejder med en bestyrelse at blive opkvalificeret. Det vil altid være udbytterigt for en virksomhed, når en leder eller andre medarbejdere får opkvalificeret sine kompetencer og kommer med nye tanker eller visioner.