Sæt gode aftryk


Vi lever kun en gang, så vidt vi da ved, så det gælder om at gøre sig umage med livet, alt andet er spild af tid. Det handler om at sætte det gode aftryk på kloden, så vi fortsat bevæger som fremad som en helhed, hvor vi undgår splittelse og ufred. Det er ikke noget, vi kan tage for givet, at vi kan leve i fred og fordragelighed med hinanden, et hurtigt kig tilbage i verdenshistorien viser tydeligt, at det er noget, der skal arbejdes ihærdigt for hele tiden. Vi lever i en tid, hvor der foregår et stort skifte i den måde vi lever og forvalter livet på – både på mikroplan men i høj grad også på makroplan. Denne udvikling er båret frem af dels den teknologiske udvikling, men også vores velstand, der bevirker at vi bliver mere uafhængige, og i langt højere grad selv kan designe vores tilværelse uden om fællesskabet, og det er noget, som vi skal være opmærksom på ikke stikker af.